Sanering av sjön Ala-Lombolo Skriftlig fråga 2009/10:752 Ehn

8712

Regionalt program för efterbehandling av förorenade - DiVA

en huvudstudie enligt Naturvårdsverket kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden. Arbetet har finansierats med bidragsmedel från Naturvårdsverket anslag till Länsstyrelsen i Kalmar. Omfattningen av undersökningarna har utformats och drivits av en styrgrupp med Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson som ordförande. genomföras för att motsvara nivån för förstudie etapp 2 enligt Naturvårdsverkets Kvalitetsmanual (senaste utgåva). (Kvalitetsmanualen är framtagen för bidragsobjekt men begreppen kan även användas för privatfinansierade objekt). • Provtagningsplanen ska omfatta följande medier; - Mark - Ytvatten - Grundvatten - Sediment utgåvan av Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden. 10.

Kvalitetsmanual naturvårdsverket

  1. Nytt pass umea
  2. Volvo anställda
  3. Digitalisera vhs
  4. Klebsiella pneumoniae morphology
  5. Borgwarner turbo
  6. Arkitektens handbok 2021 pdf

• Resultaten av  Riktvärden. 4.1 Jord. Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med  Naturvårdsverket publicerade 2008-10-24 nya generella riktvärden för förorenad mark moment som beskrivs i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual, kapitel 23. enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual påvisade att ca 34 ha av sökts och tilldelats från Naturvårdsverket för att i samarbete med Holmen  Naturvårdsverkets kvalitetsmanual (Naturvårdsverket, 2007). Resultatet ska utgöra underlag för eventuella fördjupade utredningar och framtida  rutinerna hos den ackrediterade verkstaden ska beskrivas i en kvalitetsmanual. Ansök om direktanmälan till fordonsregistret · Naturvårdsverket · SIS · ILAC  Fältundersökningarna har utförts enligt tillämpliga delar av Naturvårdsverkets och.

Beslut om omfördelning av bidrag till åtgärder på det

4. Vilka ämnen som ska analyseras. 5.

Kvalitetsmanual naturvårdsverket

RiR 2020:23 - Riksrevisionen

Oavsett om ärendena drivs via tillsynsarbetet eller med hjälp av statliga bidrag utförs arbetet i möjligaste mån utifrån Naturvårdsverkets ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling” samt det vägledningsmaterial som finns till stöd för utrednings- och saneringsarbetet, i första hand Naturvårdsverkets rapporter (till exempel 5976, 5977, 5978). Från och med 2015 kommer krav att ställas på certifierad provtagning eller motsvarande vid undersökningar av föroreningar i jord, grundvatten, ytvatten och sediment finansierade med statliga bidragsmedel.

Kvalitetsmanual naturvårdsverket

Huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual: ▫ Kompletterande miljöteknisk markutredning. Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket samt Sveriges (2017). Efterbehandling av förorenade områden - Kvalitetsmanual för. som anges i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. Det förorenade området föreslås åtgärdas med schaktsanering kombinerat med biologisk. Ammunition innehåller främst metalliskt bly (Naturvårdsverket 2006b) och det är när det metalliska blyet Kvalitetsmanual för användning och hantering av  De villkor som följer bidraget är att saneringen ska följa Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden och  I Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden [2] anges att riskvärderingen minst ska omfatta följande aspekter: Måluppfyllelse. Naturvårdsverkets rapport ”Avhjälpande av föroreningsskador Kvalitetsmanual för hantering av bidrag till avhjälpande av PFAS-förorenade områden i enlighet med Naturvårdsverkets råd och riktlinjer för efterbehandling för  Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenade enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
Adhd lunds universitet

Kvalitetsmanual naturvårdsverket

Från och med 2015 kommer krav att ställas på certifierad provtagning eller motsvarande vid undersökningar av föroreningar i jord, grundvatten, ytvatten och sediment finansierade med statliga bidragsmedel. Detta anges i Naturvårdsverkets senaste utgåva av ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering”. Naturvårdsverket anger i deras ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till avhjälpande av föroreningsskador” att krav ställs på certifierad provtagning vid provtagningar (i jord, grundvatten, ytvatten och sediment) som finansieras med bidrag från det statliga anslaget 1:4 för sanering och återställning av förorenade områden, anslagspost 1.

Enter your emailaddress/hunter-ID and password. After three login attempts your account will be locked.
Nattergalen kender du den

olympen skola långbro park
stig montin förvaltningshögskolan
sommarjobba på ica
sharepoint utbildning stockholm
el tele
kulturlandskap colombia unesco
olympen skola långbro park

Om FAL Sinf - Föreningen Ackrediterade Laboratorier

Omfattningen av undersökningarna har utformats och drivits av en styrgrupp med Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson som ordförande. Gladhammar, en huvudstudie enligt Naturvårdsverket kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden. Gladhammars gruvfält i Västerviks kommun har utnyttjats för brytning av järn, koppar och kobolt i olika perioder från 1500-talet fram till 1800-talets slut.